Xi măng

SMC là nhà phân phối xi măng xá, xi măng bao của các nhà máy Nghi Sơn , Hà Tiên, Lafarge, Fico, Sài Gòn, Thăng Long và Clinker của nhà máy Quang Sơn. 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch