Blooming Park

  • Địa điểm: Quận 2, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 28.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Kiến Á
  • Đơn vị thi công: Công ty BYUKSAN & C Co., Ltd

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch