Everich II

  • Địa điểm: Quận 7, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 28.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Phát Đạt
  • Đơn vị thi công: Bauer

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch