Đường cao tốc Long Thành

  • Địa điểm: Quận 9, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 30.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Công ty China Road & Bridge Corp.

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch