Vincom

  • Địa điểm: Quận 1, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 30.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Vincom
  • Đơn vị thi công: Công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình, DELTA

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch