Khu tái định cư Phú Mỹ

  • Địa điểm: Quận 7, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 30.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Đức Khải
  • Đơn vị thi công: Econ, Hòa Bình

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch