Đảo Kim cương

  • Địa điểm: Quận 2, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 80.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Thương Mại Đầu Tư H B
  • Đơn vị thi công: Công ty CP Xây Dựng COTEXCONS

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch